Navigace

Obsah

Veřejná fóra

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat o součinnost při zmapování Vašeho názoru na několik otázek ve dvou okruzích, které jsme navrhli v jednoduchém dotazníku, který je přílohou dnešního zpravodaje. I přesto, že jeden okruh se zabývá Základní školou v Sudicích, rádi bychom přivítali názory či připomínky i od Vás, kteří v ZŠ Sudice své děti již nemáte anebo se teprve k povinné školní docházce chystají. V okruhu rozvoje obce přivítáme jakýkoliv názor i takový, který v dotazníku obsažen není. Prosíme Vás o vyplnění přiloženého dotazníku do 30.6.2011 a odevzdání buď osobně na obecní úřad nebo do poštovní schránky u obecního úřadu nebo do schránky umístěné v prodejně potravin ing. Stříbného. Dotazník bude ke stažení také na webové stránce obce Rohov www.rohov.cz, sekce Obecní úřad - veřejná fóra.

Vyplněný jej můžete poslat e-mailovou poštou na adresu rohov@rohov.cz .

 

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat o zapojení do dalšího dotazníkového šetření v naší obci, které se týká třídění biologického odpadu, a to možnosti dodávky domácích kompostérů do Vašich domácností, které byste měli dostat, pokud projevíte zájem, zcela zdarma ve formě výpůjčky na dobu určitou a po této době by měly být převedeny do Vašeho vlastnictví!  V příloze a také  v sekci aktuality najdete letáček ANKETA - ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY, který si prosím pečlivě pročtěte , vyplňte a odevzdejte do 31.8.2012 na vymezená místa (buď osobně na obecní úřad nebo do poštovní schránky u obecního úřadu nebo do schránky umístěné v prodejně potravin ing. Stříbného) nebo si jej stáhněte z webové stránky obce Rohov www.rohov.cz , sekce Úřad obce - veřejná fóra a zašlete vyplněný e-mailovou poštou na adresusekretariat@rohov.cz  nebo rohov@rohov.cz

Vážení spoluobčané,  dovolujeme si Vás požádat o zapojení do dalšího dotazníkového šetření v naší obci, které se týká kvality života v obci Rohov. Obec Rohov má zpracován Strategický plán rozvoje obce. Pro rozvoj obce je potřeba znát názory, připomínky a návrhy občanů. Proto obecní úřad zpracoval dotazník pro občany, aby vedení obce znalo představy občanů o tom, kam by naše obec měla dále směřovat. Vyplněný dotazník přineste sebou na veřejné projednání nového územního plánu obce dne 19.6.2013 v sále Obecního domu! Je možné si jej také stáhnout z internetových stránek www.rohov.cz  a pak jej vyplněný odeslat na e-mail sekretariat@rohov.cz  nebo odevzdat na jednom se sběrných míst:  buď osobně na obecní úřad nebo do poštovní schránky u obecního úřadu nebo do schránky umístěné při vchodu do prodejny potravin ing. Stříbného, a to v termínu do 18.6.2013 ! Dotazník bude ke stažení také na webové stránce obce Rohov www.rohov.cz , sekce Obecní úřad - veřejná fóra. 

Dotazníky: