Navigace

Obsah

Územní plán

Obec Rohov má zpracován územní plán obce od roku 2000. Jelikož je nutné tento územní plán aktualizovat, bude v průběhu letošního roku zahájena příprava na tuto aktualizaci. Občané obce, stejně jako ostatní subjekty, kterých se územní plán týká, můžou již nyní vznášet dotazy či návrhy ke změnám. Tyto požadavky je nutno adresovat na adresu Obecního úřadu v Rohově.
 

Obecní úřad v Rohově
Hlavní 180
747 25 ROHOV

tel.: 553 761 363
tel./fax.: 553 761 091

e-mail : rohov@rohov.cz