Navigace

Obsah

Nový OBECNÍ DŮM
 

 

 

 

Identifikační údaje projektu

Název projektu: Obecní dům v Rohově
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/03.00699
Program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
Výše dotace: 16.506.866,40 Kč
Spolufinancování: max. 92,5 % celkových způsobilých výdajů
 

Rohov uspěl s žádostí o dotaci na výstavbu Obecního domu

Dne 20. ledna 2010 Regionální rada Moravskoslezsko o výběru úspěšných projektů, které se ucházely o dotaci z Regionálního operačního programu Morasvkoslezsko. V tomto posledním kole výzvy podaly v květnu minulého roku města a obce přes 200 žádostí o celkovém objemu 2,4 miliardy Kč. Prostředky byly nakonec rozděleny mezi 77 nejlepších projektových záměrů v celkové výši 638 miliónů korun. Desítkám tisíc lidí žijícím v obcích s 500 až 5000 obyvateli v Moravskoslezském kraji zkvalitní život nové obecní domy a multifunkční zařízení, rekonstruované a modernější školy a školky nebo revitalizovaná veřejná prostranství. Na Opavsku bude z přidělené částky přiděleno 29 obcím celá čtvrt miliarda korun.

Mezi vybranými žadateli, jimž byla dotace schválena, je tentokrát i naše obec Rohov s projektem „Obecní dům v Rohově“. Uznaná dotace činí přibližně 16,506 miliónů korun, což představuje maximální výši 92,5 % celkových způsobilých uznatelných výdajů projektu. Z těchto prostředků budou hrazeny stavební práce na kompletní dodávku stavby, profesionální nazvučení a vybavení interiéru.

V novém obecním domě vzniknou reprezentativní prostory pro výkon státní správy a samosprávy,